Kanhgág ag ta desfile to mũ.

Kurẽ tỹ 31 kysẽ tỹ agosto kã Lomba do Pinheiro ki kanhgág ag vỹ Porto Alegre tá praça da Redenção ki deỹsfiar kej kagá. Escola ki ke ag vẽ, kỹ vỹ fóg ag mỹ sĩnvĩ nĩ ag tỹ kanhgág ag vigve kỹ.