Kanhgág on line

Sobre língua Kanhgág na internet

Curso Web Indigena

Inh mỹ tóg há tĩ sỹ kurso participar ke nĩ tag to. Sỹ gĩr kanhrãn jé. Professor Wilmar inh mỹ há tĩ.

Ẽg tỹ vẽnhkahrẽnrẽn

Ẽg tỹ vẽnhkahrẽnrẽn

Kanhgág

curso

curso