Vĩ ki ke pẽ

Brasil ki kanhgág vĩ ki Enciclopédia Digital ve. Taki ã vỹ ném ũ kar to vãme ẽn vej mũ, kar ã vỹ ã tỹ nén ũ kinhra ẽn to vẽnhrán sór kỹ wĩkikepẽ tag kã saj mũ gé. Ã tũ han ra gé!

No
Se
Fe
Sor
SPI
Kre
Goj
Kur
Gro
Mug
Vyj